Home > Artificial Intelligent

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับหัวเว่ย และจันวาณิชย์ นำโซลูชัน AI เสริมการรักษาโควิด-19 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในอาเซียน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) บริษัท HY Medical จากประเทศจีน และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (Chanwanich) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent (AI) มาช่วยในการคัดกรองและวินิจฉัยตรวจรอยโรคสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COVID-19 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในการฝ่าวิกฤต โควิด-19 ของประเทศจีน และถือได้ว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มีความพร้อมในการคัดกรองและวินิจฉัยได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัย พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานและรับการถ่ายทอดเทคนิค และรูปแบบการวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากหัวเว่ย และ HY Medical เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดและบทเรียนสำหรับแนวทางการติดตั้งระบบ ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลจากประเทศจีน โดยมีบริษัท Chanwanich เป็นผู้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เหมาะสมกับประเทศไทย ในโครงการฯ

Read More