Home > Advice

Advice พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ จัดทัพโลจิสติกส์ ปูพรมส่งสินค้าทั่วประเทศ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ศูนย์รวมสินค้าและบริการไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและสปป.ลาว ประกาศพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รองรับความต้องการสินค้าไอทีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากการ์ทเนอร์ระบุว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของประเทศไทยปี 2564 เติบโตขึ้น 4.9% โดยกลุ่มฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ดีไวซ์มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 11.3% และในปี 2565 คาดว่าจะโตขึ้นเป็น 6.4% สอดคล้องกับตัวเลขการเติบโตของแอดไวซ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าจะส่งผลดีในด้านยอดขายสินค้า แต่ในทางกลับกันแอดไวซ์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแอดไวซ์ได้ดำเนินการด้านธุรกิจตามแผนที่วางไว้เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีอันดับหนึ่ง 1 ของประเทศ พร้อมรับมือและจัดการกับทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยประสบการณ์ ยกระดับด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการจัดส่งถึงมือลูกค้าในทุกพื้นที่ แอดไวซ์ยกระดับการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน พัฒนาทักษะพนักงานในองค์กรเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงาน ซึ่งแอดไวซ์เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการส่งเสริมและพัฒนาในด้านนี้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมไอทีที่มีคุณภาพในอนาคต นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการและโลจิสติกส์ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า “แอดไวซ์ดำเนินธุรกิจด้านไอทีมากว่า 25 ปี ผ่านความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมาแล้วทุกรูปแบบ ทำให้ปัจจุบันแอดไวซ์มีองค์ความรู้ที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และสามารถต่อยอดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้และในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค โรคระบาด

Read More