Home > CHIVANI

NUSA สะดุดพิษการเมือง พลิกแผนปรับ “จังหวะ” ลงทุน

การเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติในโครงการ “ณุศาศิริ พระราม 2” เมื่อปลายมีนาคมที่ผ่านมา นับว่าเป็นการเลือก “จังหวะ” ได้ดี โดยเฉพาะสำหรับการกู้ “ชีพจร” ของ NUSA หลังจากที่วิกฤตการเมืองส่งผลให้หลายโครงการที่สัมพันธ์กับตลาดท่องเที่ยวต้องชะงัก โดยเฉพาะ “เมกะโปรเจ็ค” อย่างโครงการที่พัทยา พื้นที่ราว 300 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยสวนน้ำ สวนสนุก พลาซ่า และคอนโดเทล มูลค่าร่วม 6 พันล้านบาท อีกยังมีโครงการบ้านสุขภาพแบรนด์ “CHIVANI” มูลค่ากว่า 3.9 พันล้านบาท  ต้นปี 2556 ผู้บริหาร NUSA เคยหวังว่า โครงการสวนน้ำที่พัทยา ซึ่งตั้งใจให้เป็น 1 ในโครงการหลักที่สร้าง Cash Cow และฐานรายได้ระยะยาวให้บริษัท จะเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้ว โดยหวังให้เสร็จปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมกับโครงการสวนน้ำ ผู้บริหาร

Read More