Home > ไทยช่วยไทย

“เซ็นทรัล สมุย” เตรียมโรดโชว์ส่งเสริมท่องเที่ยวสมุย “HUG THAI HUG SAMUI PLUS”

“เซ็นทรัล สมุย” ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ ศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย พนักงานฉีดวัคซีนครบแล้ว 93% ดัน “ไทยช่วยไทย” ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นและการท่องเที่ยวจังหวัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย ร่วมสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยและความพร้อมของสถานที่ เป็นศูนย์การค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ จาก ททท. มีพนักงานฉีดวัคซีนครบแล้ว 93% ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสมุย พร้อมกันนี้ยังร่วมผลักดันเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทย” เปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่น ชูไฮไลท์ของดีสมุย และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดงานด้วยมาตรฐานคุมเข้ม “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถานที่สะอาดปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานฉีดวัคซีนครบแล้วมากถึง 93% จึงได้รับมาตรฐาน SHA

Read More