Home > ไชยงค์ สกุลบริรักษ์

“กีฬาคือครูชีวิต” ไมโล จับมือ สพฐ. สานต่อโครงการ “ไมโลส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” เป็นปีที่ 10

ไมโล ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 จับมือ สพฐ. สานต่อโครงการ “ไมโลส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” ตั้งเป้าสนับสนุนนักเรียน 2.9 ล้านคนออกกำลังกาย 1.5 ล้านนาที ในปีนี้ ไมโล ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าสานต่อโครงการ “ไมโลส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” (MILO School Sport Program) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 51 ปี โดยในปี 2567 นี้ ทั้งไมโลและ สพฐ. ตั้งเป้าหมายส่งเสริมเด็กไทยกว่า 2.9 ล้านคน ให้ออกกำลังกายมากกว่า 1.5 ล้านนาทีต่อปี เพื่อตอบโจทย์แนวคิดเรื่องกีฬาอันเป็นปัจจัยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กวัยเรียนช่วงอายุ 7-12 ปี ให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เพราะไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย แต่ยังช่วยพัฒนาจิตใจและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างรอบด้าน คุณไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการไมโลส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน

Read More