Home > เด็กทุพโภชนาการ

ตลาดนัดเทใจให้ฟู้ดฟอร์กู๊ด ส่งมอบมื้ออาหารดี..มีคุณภาพให้เด็กที่ห่างไกล

Bambini Villa (แบมบีนี่ วิลล่า), Taejaidotcom (เทใจดอทคอม) และ Food4Good (ฟู้ดฟอร์กู๊ด) จัดตลาดนัดการกุศล ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดเทใจให้ฟู้ดฟอร์กู๊ด” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น.ที่โครงการแบมบีนี่ วิลล่า สุขุมวิท 26 เพื่อนำรายได้จากการออกบูธ มาส่งมอบมื้ออาหารดี มีคุณภาพให้เด็กที่ห่างไกล โครงการ Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย อยู่ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นปี 2557 มีความตั้งใจช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา เด็กทุพโภชนาการ ซึ่งในประเทศไทยมีเด็กเหล่านี้ถึง 3.5 ล้านคนตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 ผลกระทบของเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกาย (เตี้ย ผอม แคระแกร็น) และสมองในการเรียนรู้ ปัญหาดังกล่าวทำให้ 3 องค์กรร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ 20 โรงเรียนที่ดูแลเด็กกว่า 2,200 คน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ดูแลมักจะเป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสที่เด็กมัธยม ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ส่งผลโรงเรียนต้องใช้งบประมาณนี้ทำอาหารเลี้ยงเด็กทั้งโรงเรียนหรือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลชุมชนทำให้ค่าขนส่งวัตถุดิบไปพื้นที่ห่างไกลเฉลี่ยรอบละ 2,000-3,000บาท ทำให้เงินเหลือซื้อวัตถุดิบน้อยลง ดังนั้นสิ่งที่ทางโครงการจะสนับสนุนคือ 1. ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,200 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบโภชนาการที่ดี 2. ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน

Read More