Home > หุ้นกู้ LPN

LPN ปลื้ม ปิดการขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ตามเป้า 1,500 ล้านบาท

LPN ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรชั้นนำ ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ประกาศความสำเร็จในการปิดการขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนทั่วไปให้ความสนใจจองซื้อเต็มจำนวน เชื่อผู้ลงทุนมั่นใจในศักยภาพของบริษัทผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี รวมถึงพึงพอใจผลตอบแทนที่ 3.95% ต่อปี นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ LPN ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม ทีผ่านมา ประสบความสำเร็จมีผู้ลงทุนสนใจเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้พิจารณาออกหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม รวมมูลค่าเสนอขาย ทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลตอบแทนที่ดี มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี โดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดเครดิตเรทติ้งที่ระดับ ‘BBB+’

Read More

LPN เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี แก่นักลงทุนทั่วไป ดอกเบี้ยคงที่ 3.95%

LPN เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป เสนอขายระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคมนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ผ่าน 4 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า LPN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก 100,000 บาท กำหนดเสนอขายวันที่ 10

Read More