Home > หน้ากากทางเลือก

TCP ส่งพลังสู้ไวรัสโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากทางเลือกให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

กลุ่มธุรกิจ TCP ส่งพลังสู้ไวรัสโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากทางเลือกให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมส่งต่อพลังขับเคลื่อนให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการส่งมอบหน้ากากทางเลือก (หน้ากากผ้า) แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ รวมไปถึงแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป เบื้องต้นจำนวน 1.2 แสนชิ้น เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากและร่วมกันผลักดันให้ประเทศก้าวผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้โดยเร็ว นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขยายวงกว้าง และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) จึงทำให้ทุกคนต่างตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมกันมากขึ้น นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเราเข้าใจดี กลุ่มธุรกิจ TCP จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบหน้ากากทางเลือกที่ผลิตโดยเทคโนโลยีพิเศษในการป้องกันเชื้อโรค แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดโอกาสการเข้าถึง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนหน้ากาก และช่วยให้ประเทศของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันได้โดยเร็ว” หน้ากากทางเลือกดังกล่าว ผลิตด้วยเทคโนโลยีนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ผสมผสานฝังลึกลงไปในเส้นใยสิ่งทอด้วยเทคนิคพิเศษของเพอร์มา จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อโรคอย่างคงทนตลอดอายุการใช้งาน สามารถซักได้กว่า 100 ครั้ง จากการทดสอบโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับหน้ากากทางเลือกที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จะเสริมด้วยฟิลเตอร์กันซึมผ่านของสารคัดหลั่งและความชื้นอีกหนึ่งชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด โดยจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read More