Home > สลิลลา สีหพันธุ์

เนสท์เล่ จับมือ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จัดโครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน

เนสท์เล่ จับมือ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จัดโครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน นำชุมชนทุกเขตในกทม. และปริมณฑลคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน โดยมีกทม. ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแยกขยะในชุมชนในทุกเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งปีนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้นำขยะมาขายแลกเปลี่ยนเป็นเงิน พร้อมรับผลิตภัณฑ์จากเนสท์เล่ติดมือกลับบ้าน นับเป็นการส่งเสริมให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ มีแผนงานด้านความยั่งยืนเพื่อไปสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และได้ดำเนินงานในหลายโครงการเพื่อขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา (Good for the Planet) โดยในความร่วมมือครั้งนี้ เนสท์เล่จะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ทั้งกล่องยูเอชที ขวดพลาสติก

Read More