Home > สลิมม่า

โอสถสภาขยายพอร์ตสินค้า รุกตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ตอบสนองวิถีชิวิตผู้บริโภคยุค New Normal

‘OSP’ ขยายพอร์ตสินค้า รุกตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตอบสนองวิถีชิวิตผู้บริโภคยุค New Normal ‘บมจ.โอสถสภา (OSP)’ ชูองค์ความรู้และประสบการณ์ดำเนินธุรกิจในไทยมานานกว่า 129 ปี สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal ของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญด้านสุขภาพและสุขอนามัย หลังประสบความสำเร็จในการทำตลาดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือภายใต้แบรนด์ ‘โอเล่’ และแบรนด์ ‘เบบี้มายด์’ ที่นำจุดแข็งของแบรนด์มาสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง รวมถึงนำคุณสมบัติของสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมพัฒนาช่องทางอีคอมเมิร์ซต่อเนื่อง รับยอดขายพุ่ง 3 เท่าตัว นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภคและทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่ายุค Digital Disruption จึงทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวด้วยการนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆ ซึ่ง OSP ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในไทยมานานกว่า 129 ปี เสริมทัพสร้างความเข้มแข็งและนำองค์กรก้าวข้ามผ่านวิกฤติในครั้งนี้

Read More