Home > สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

เนสท์เล่ สนับสนุนการแข่งขัน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl ปีที่ 20

เนสท์เล่ สนับสนุนการแข่งขัน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl ปีที่ 20 พัฒนานักวิทยาศาสตร์อาหาร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ “FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl” ครั้งที่ 20 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 60 สถาบันทั่วประเทศ โดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันได้สำเร็จ และจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งโอกาสในการไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ที่ประเทศสิงคโปร์ และทีมผู้ชนะทั้ง 4 ทีมยังได้รับโอกาสในการเลือกเข้าเป็นนักศึกษาฝึกงานกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นการสานต่อความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมผ่านการส่งเสริมเยาวชนและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป โดยตลอดระยะเวลา 20 ปี มีนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมในเวทีการแข่งขันนี้มาแล้วกว่า 6,240 คน

Read More