Home > สถิรวรรณ เอี่ยมอ่อง

“วาสลีน” ตอกย้ำความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนังเพื่อต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ เปิดตัว “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน”

“วาสลีน” ชวนคนไทยเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง เปิดตัว “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” ตอกย้ำความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนังเพื่อต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ พร้อมส่ง “วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ด อิดิชัน” ทุกการซื้อ 1 กระปุกร่วมบริจาค 1 บาท ระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย วาสลีน จับมือ “สภากาชาดไทย” และ “เซเว่น อีเลฟเว่น” เปิดตัว “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” เชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงที่มีส่วนช่วยในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนผิวหนังอย่างรุนแรงอีกหลายร้อยชีวิต โดยสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนังสำหรับนำมาต่อลมหายใจให้กับผู้ที่ผิวหนังได้รับบาดเจ็บเสียหายอย่างรุนแรงท่ามกลางสภาวะขาดแคลนผิวหนังสำรองในธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทย พร้อมเปิดตัว “วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ด อิดิชัน” โดยทุกๆ 1 กระปุกที่จำหน่ายได้ วาสลีนจะบริจาคเงิน 1 บาทสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของสภากาชาดไทย นางสาวสถิรวรรณ เอี่ยมอ่อง ผู้นำฝ่ายพัฒนาตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า

Read More