Home > สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย)

ผลสำรวจฉบับพิเศษ ฮาคูโฮโด ชี้ภาพรวมครึ่งปีมังกรทอง คนไทยสดใสกว่าที่เคย!

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) หรือ Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (THAILAND) จัดทำผลสำรวจฉบับพิเศษเรื่องการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 โดยในการทำผลสำรวจฉบับพิเศษครึ่งปีแรกนี้ เผยให้เห็นถึงกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ ด้วยมุมมองใหม่และกระแสใหม่นี้ ทำให้ภาพรวมคะแนนความต้องการในการใช้จ่ายของคนไทยในครึ่งปีแรกมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นว่าปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 66 คะแนน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 64 คะแนน ผลสำรวจฉบับนี้ นับว่าเป็นผลสำรวจฉบับพิเศษที่รวบรวมผลรวมจากครึ่งปีแรก ภาพรวมสดใสกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับผลสำรวจประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยเฉพาะในเทศกาลต่าง ๆ ที่คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผ่านประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลสงกรานต์ที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และล่าสุดกับการฉลอง Pride Month ที่จัดขึ้นทั่วประเทศในฐานะ Top Pride Friendly Destination สำหรับชาว LGBTQ+ ทั่วโลก ทั้งที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และเกาะสมุย โดยมีทั้งการเดินขบวนพาเหรด

Read More