Home > สตูดิโอโยคะ

ECLIPSE YOGA PILATES สุขภาวะที่แตกต่างและเพลิดเพลิน

  หากใครที่กำลังมองหาสตูดิโอโยคะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและความรื่นรมย์ทางจิตใจ แต่ไม่ต้องการความจำเจกับบทเรียนและการฝึกหัดอาสนะในแบบเดิมๆ เชื่อว่า Eclipse Yoga Pilates อาจเป็นทางเลือกของคำตอบที่น่าสนใจไม่น้อยเลย  เพราะเพียงแค่ย่างก้าวแรกที่ผ่านพ้นจากโลกภายนอกเข้าไปสู่สตูดิโอแห่งนี้ ก็สามารถสัมผัสได้ถึง mood และ tone ที่เป็นกันเอง ไม่แข็งเกร็งเหมือนสตูดิโอโยคะแห่งอื่นๆ ที่อาจทำให้นักเรียนน้อยมือใหม่ต้องคอยกังวลใจกับการจัดวางอากัปกิริยาให้เหมาะสม  แนวความคิดที่เป็นประหนึ่งฐานรากของ Eclipse Yoga Pilates ในด้านหนึ่งอยู่ที่ความพยายามกลับไปหาปรัชญาพื้นฐานของโยคะที่แม้จะมีอาสนะคอยกำกับ แต่ก็ดำเนินไปอย่างไม่จำเป็นต้องยึดติดกับท่วงท่าหรือถูกกำหนดโดยกรอบของสภาวะแวดล้อม หากดำเนินไปอย่างอิสระจากการกำหนดรู้ภายใน  “โยคะในสตูดิโอ โดยทั่วไปมีข้อจำกัดหลายประการ แต่โยคะที่แท้จริงคือการไม่ผูกมัดหรือถูกจำกัดอยู่ในกรอบ ซึ่ง Eclipse Yoga Pilates พยายามทำลายกำแพงความคิดที่ติดยึดกับรูปแบบเดิมๆ ให้เปิดรับการนำเสนอสิ่งนี้ ซึ่งนี่เป็นจุดต่างสำคัญที่ทำให้ Eclipse Yoga Pilates เป็นสตูดิโอที่มีเสน่ห์และเปิดกว้างสำหรับทุกเพศทุกวัย” ครูบี สกุลยา หิรัญพรกุล หนึ่งในคุณครูโยคะของ Eclipse Yoga Pilatesบอก “ผู้จัดการ 360  ํ”  ความแตกต่างอีกประการหนึ่งที่ทำให้ Eclipse Yoga Pilates แตกต่างจากสตูดิโอโยคะแห่งอื่นๆ น่าจะอยู่ที่การนำโยคะมาผนวกกับ Physical

Read More