Home > ลำไย

โออาร์ เคียงข้างเกษตรกรไทย เปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกรจำหน่ายลำไย ที่ พีทีที สเตชั่น

โออาร์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เชิญชวนประชาชน ร่วมอุดหนุนเกษตรกร เลือกซื้อลำไยพันธุ์อีดอ ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่19 - 29 ส.ค. 63 ที่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 4 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเชิญชวนคนไทยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยเปิด "พื้นที่ปันสุข" ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่ นำลำไยพันธุ์อีดอ มาจำหน่ายในราคาพิเศษกล่องละ 100 บาท (กล่องละ 3 กิโลกรัม) ตั้งแต่วันที่ 19 –

Read More