Home > ลดโลกร้อนได้

“พฤกษา” ชวนคนไทยแสดงพลังของคนรักษ์โลก พร้อมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน เสาร์ที่ 25 มี.ค.นี้

พฤกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เดินหน้า จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชวนคนไทยแสดงพลังรักษ์โลกพร้อมกับคนทั่วโลก ด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30-21.30 น. พร้อมเดินหน้าแสดงเจตจำนงลดภาวะโลกร้อนตลอดทั้งปี ผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการขยะมูลฝอย ตั้งเป้าเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งมอบการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข” นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกคนเป็นหนึ่งพลังในการลดโลกร้อนได้ ซึ่งหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ทำได้ทันที และเห็นผลเป็นรูปธรรม คือการปิดไฟที่ไม่ใช้ พฤกษา ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ

Read More