Home > รจนา อุษยาพร

เคทีซีติดโผใน Fortune Southeast Asia 500 จากการจัดอันดับรายได้ในปี 2566

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Fortune Southeast Asia 500 ฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) พิจารณาจากรายได้ของบริษัทในงบการเงินปี 2566 นางรจนา อุษยาพร ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในปีนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางนิตยสาร Fortune (ฟอร์จูน) สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้จัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกในปี 2567 “Fortune Southeast Asia 500” โดยเคทีซีติดอันดับที่ 352 ใน 500 บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการจัดอันดับตามรายได้ในปี 2566 โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Read More