Home > มาสเตอร์การ์ด

เคทีซีผนึกบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด จัดงาน Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)

  เคทีซีร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด จัดงานประกาศผลรางวัล “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016?2017)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย ครั้งที่ 4 โดยพัฒนาหลักเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมไทย พร้อมปรับมาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colours of Thai” เน้นสีสันที่หลากหลายของความเป็นไทย ทั้งในด้านการบริการ การนำวัตถุดิบไทยมาประยุกต์ และการเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โดยมีสุดยอดโรงแรมบูติกไทย 34 แห่ง ผ่านการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ซึ่งครั้งนี้มีโรงแรมขนาด 3-80 ห้อง เข้าร่วมประกวดกว่า 100 โรงแรม พร้อมเพิ่ม 2 รางวัลพิเศษ ให้แก่องค์กรต้นแบบและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมบูติกไทย  ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยมีการพัฒนายิ่งขึ้น

Read More

เคทีซีผนึกบางกอกแอร์เวย์สและมาสเตอร์การ์ด จัดยิ่งใหญ่โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย ครั้งที่ 4 “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)”

 เคทีซีผนึกสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด จัดโครงการ “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยได้พัฒนาหลักเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมไทย พร้อมปรับมาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colours of Thai” เน้นสีสันที่หลากหลายของความเป็นไทย ทั้งในด้านการบริการ การนำวัตถุดิบไทยๆ มาประยุกต์ และการเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  สำหรับการประกวดในครั้งนี้จะเฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกขนาด 3 - 80 ห้อง จากทั่วทุกภูมิภาค ที่มีคุณภาพโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และแนวคิดและวัฒนธรรม แบ่งระดับรางวัลเป็น 3 ขนาด คือ S Collection (3-20 ห้อง) / M Collection (21-50 ห้อง) และ L Collection (51-80 ห้อง) รวมทั้งแบ่งเขตการประกวดตามที่ตั้งเป็น

Read More