Home > มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU)

SMU มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสิงคโปร์ รุกขยายฐานในไทย เปิดตัว Overseas Centre Bangkok สถานทูตทางการศึกษาแห่งใหม่

มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ รุกขยายเครือข่ายระดับภูมิภาค เปิดตัวศูนย์ SMU Overseas Centre Bangkok ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ สานต่อความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ระดับภูมิภาค พร้อมขึ้นแท่นประตูความรู้แห่งเอเชีย สำหรับมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 และถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการวิจัยระดับโลกและการสอนที่โดดเด่น ภารกิจของ SMU คือการสร้างงานวิจัยระดับแนวหน้าที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก และเพื่อสร้างผู้นำที่มีฐานความรู้ในวงกว้าง สร้างสรรค์ และเป็นผู้ประกอบการสำหรับเศรษฐกิจ และที่สำคัญยังมีชื่อเสียงในด้านการเรียนรู้แบบโต้ตอบ การทำงานร่วมกัน และเน้นโครงงานเป็นหลัก โดยหลักสูตรที่โดดเด่นคือ หลักสูตรด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation), การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) และกลยุทธ์สร้างการเติบโตสำหรับเอเชีย (Strategies for Growth in Asia) ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญในบริบทของโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดย SMU เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักศึกษามากกว่า 12,000 คนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีระดับมืออาชีพ และการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี

Read More