Home > ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของการท่องเที่ยวระดับหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ลักชัวรี กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เผยผลวิจัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงในตลาดท่องเที่ยวสำคัญ 6 แห่ง • 68% มีการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน โดย 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) • ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สำหรับในอีก 12 เดือนข้างหน้า ตามด้วยญี่ปุ่น โดย 46% วางแผนที่จะไปเยือน • กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth หรือ HNW) ชาวอินเดียกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับหรู โดย 89% ของชาวอินเดียวางแผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า • การรับประทานอาหารระดับไฮเอนด์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการท่องเที่ยวระดับหรู โดย 88% วางแผนท่องเที่ยววันหยุดเพื่อลิ้มลองอาหาร • มีการกำหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวระดับหรู 3 กลุ่มใหม่ ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโตสำหรับการท่องเที่ยวระดับหรู รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับใหม่จาก ลักชัวรี กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Luxury Group

Read More