Home > ภูผา เอกะวิภาต

AIS Business กางแผนธุรกิจ 2024-2025 พร้อมเปิดตัว AIS EEC ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล แห่งแรกใจกลาง Thailand Digital Valley

AIS Business กางแผนธุรกิจ 2024-2025 ชูแนวคิด AIS Business Digital Evolution: Sustainable Business for a Sustainable Nation พร้อมนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายอัจฉริยะติดสปีดการทำงานขององค์กรภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ช่วยหนุนขีดความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ประเทศ รวมถึงยังสร้างแลนด์มาร์คใหม่ใจกลาง Thailand Digital Valley ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับการเปิดตัว "ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ" หรือ AIS EEC ที่จะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโซลูชันส์เพื่อภาคธุรกิจ ทั้งในมิติด้านองค์ความรู้ การทดลองทดสอบ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Use Cases จริงสุดล้ำ เสริมภาพเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม นายภูผา เอกะวิภาต รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า “ปี 2024 ยังเป็นปีที่ท้าทาย จากผลกระทบของสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่กระทบโดยตรงไปยังระบบเศรษฐกิจโลก และของไทย ดิจิทัลจึงกลายเป็น Norm ของการสร้างสรรค์

Read More