Home > พาจนา รุจิเรข

ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล

ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล เพื่อการระดมเงินบริจาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปันบุญ โดยทีทีบี สนับสนุนมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลให้ปรับตัวรับยุคดิจิทัล จัดสัมมนา “รู้ทันการตลาดยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้บริจาครายใหม่ให้โดนใจ” ให้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากมูลนิธิที่ปรับตัวสู่โลกดิจิทัล เพื่อให้การระดมเงินบริจาคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และองค์กรมูลนิธิเติบโตอย่างยั่งยืน นางพาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ด้วยรูปแบบของการทำบุญที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล การบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นตัวเลือกสำคัญที่ผู้บริจาคใช้ เพราะสะดวกไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งเรื่องของ e-Donation ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี จึงนับเป็นวิธีที่ง่าย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยม สิ่งสำคัญที่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนา นั่นคือการสร้างคอนเทนต์อย่างไร เพื่อดึงดูดใจผู้บริจาคให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่อง หรือบริจาคเพิ่มมากขึ้น ปันบุญ โดยทีทีบี จึงจัดสัมมนา “รู้ทันการตลาดยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้บริจาครายใหม่ให้โดนใจ” เพื่อแชร์ความรู้ให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล

Read More

ทีทีบี อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจ รับความท้าทายครึ่งปีหลัง

ทีทีบี อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจให้ลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง วางแผนขับเคลื่อนธุรกิจ รับความท้าทายครึ่งปีหลัง เพื่อสร้างโอกาสเติบโต ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี พร้อมเป็นพันธมิตรให้กับลูกค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจ เดินสายจัดสัมมนาเสริมความรู้ ให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก โดยอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการบริหารความเสี่ยงจัดการธุรกรรมทางการเงิน พร้อมแนะมุมมองการตลาดที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก นางพาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจทีเอ็มบีธนชาต พร้อมทีมผู้บริหารและวิทยากรจากทางธนาคาร ได้จัดงานสัมมนา “รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส” ให้แก่ลูกค้าธุรกิจหลายจังหวัดทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารธนาคารได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ดร. จิรเมธ มโนศิรินุกูล ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบีธนชาต อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจ ปี 2566 ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเติบโตลดลงจากปีก่อน แต่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวได้ดี คาดว่าในปี 2566 จะสามารถเติบโตขึ้นอีก 3.4% จากแรงหนุนของภาคการท่องเที่ยว สำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักต่อผู้ประกอบการในปีนี้ มาจากผลกระทบของภาวะต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจเร่งปรับกลยุทธ์การทำตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) และมองหาตลาดที่จะสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ โดยคาดการณ์ตลาดที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทศวรรษนี้ ได้แก่ ตลาดส่งออกใหม่

Read More