Home > ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

CROSSROADS Maldives ตอกย้ำความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม โครงการต้นแบบระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร

CROSSROADS Maldives โดย สิงห์ เอสเตท ตอกย้ำความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม โครงการต้นแบบระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร สิงห์ เอสเตท หรือ S ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก ย้ำจุดยืนวิสัยทัศน์ความสำเร็จผ่านปรัชญา “Go Beyond Dreams” ในกลยุทธ์ Go Exceed, Go Exist สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านความสมดุลในทุกมิติ ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ล่าสุด โครงการ CROSSROADS Maldives โดย SHR ในเครือสิงห์ เอสเตท ตอกย้ำความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับเลือกให้เป็น “โครงการต้นแบบด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน” ในการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 (2nd UN Ocean Decade Regional Conference &

Read More