Home > #ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์

เชลล์ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ลดอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน

เชลล์ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ลดอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ป้องกันภัยไซเบอร์ผ่านช่องทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ เชลล์ขานรับนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ในแคมเปญ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์” เดินหน้าร่วมรณรงค์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ ผ่านช่องทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 700 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้ทุกคนในสังคม นอกจากผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ความมั่นคงและปลอดภัยในทรัพย์สินก็เป็นหนึ่งในบริบทของสังคมปลอดภัยที่น่าอยู่ด้วยเช่นกัน เชลล์จึงมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและส่งเสริมให้สังคมไทยปลอดภัย พร้อมกับการส่งมอบพลังงานคุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางของทุกคนเสมอ

Read More