Home > ปูนซีเมนต์นครหลวง

“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กรีนซีเมนต์” ลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับวงการก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

“พฤกษา” ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มุ่งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมก่อสร้างขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม จับมือพันธมิตร “ปูนซีเมนต์นครหลวง หรือ ปูนอินทรี” นำผลิตภัณฑ์ “ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกหรือปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (กรีนซีเมนต์) มาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตในโครงการพฤกษา ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 5 ล้านตัน พร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในการผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ และดีไซน์บ้านลดโลกร้อน นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤกษามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ผู้นําในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต....อยู่ดี มีสุข” ซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ แนวคิด “Green to Great” เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ ESG (Environment, Social, Governance) โดยพฤกษาได้ประกาศเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยและนานาประเทศ จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว พฤกษา

Read More