Home > ปาร์ค อินดัสตรี

สิงห์ เอสเตท ซื้อนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ทุ่มงบ 1,726 ล้านบาท ลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง

สิงห์ เอสเตท ซื้อนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ เนื้อที่ 1,790 ไร่ ซื้อหุ้น บจก. ปาร์ค อินดัสตรี 100% ในราคาพาร์จาก บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ เตรียมทุ่มงบ 1,726 ล้านบาท ลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง บมจ. สิงห์ เอสเตท บริษัทผู้พัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ได้ลงนามในข้อตกลงเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด จากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยบริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ซึ่งมีเนื้อที่ 1,790 ไร่ ตั้งอยู่ใน จ.อ่างทอง สำหรับการโอนหุ้นระหว่างกันคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

Read More