Home > ประกอบการปี 2561

ดุสิตธานีเผยผลประกอบการปี 2561 กำไรสุทธิเติบโต 8.6% ปัจจัยหลักมาจากการเดินหน้าแสวงหาโอกาสลงทุน

ดุสิตธานีเผยผลประกอบการปี 2561 กำไรสุทธิเติบโต 8.6% ระบุปัจจัยหลักมาจากการเดินหน้าแสวงหาโอกาสลงทุน-สร้างความหลากหลายและกระจายความเสี่ยง ดุสิตธานีเผยผลประกอบการประจำปี 2561 รายได้รวม 5,565 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 267 ล้านบาท คิดเป็น 8.6% แม้ว่าจะขาดรายได้จากโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช และยังมีรายจ่ายพิเศษจากการเตรียมปิดปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในช่วงต้นปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จที่น่าพอใจของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ธุรกิจ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า ผลประกอบการของกลุ่มดุสิตธานีในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ยังมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ของโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราชที่ถูกขายออกไปในปี 2560 และยังมีรายจ่ายพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เนื่องจากการปิดปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้ดุสิตธานีมีกำไรเพิ่มขึ้นนั้น มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การขยายการเติบโต การกระจายความเสี่ยง

Read More