Home > บริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด

DHL eCommerce จับมือเกษมชัยฟู๊ดนำเสนอบริการใหม่ จัดส่งไข่สดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง

DHL eCommerce บริษัทในเครือ Deutsche Post DHL Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของโลกร่วมมือกับเกษมชัยฟู๊ดผู้ผลิตไข่รายใหญ่ของประเทศไทย มอบทางเลือกและประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยบริการจัดส่งไข่สดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อออนไลน์ ปัจจุบัน เกษมชัยฟู๊ดเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการค้าส่งในรูปแบบ B2B (Business – to – Business) และได้เริ่มขยายธุรกิจด้วยการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยตรง และความร่วมมือดังกล่าวกับ DHL eCommerce ซึ่งมีเครือข่ายการให้บริการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะทำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการบริโภคไข่สดจากฟาร์มผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย ปัจจุบัน ตลาดการขายไข่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการค้าส่ง โดยที่ผู้ผลิตจะส่งไข่จากฟาร์มไปยังตลาดค้าส่งในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงร้านขายของชำและซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งปกติใช้เวลานานถึง 3-7 วันไข่จึงจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ซื้อในตลาดยังต้องสั่งซื้อไข่จำนวนมากให้ถึงปริมาณขั้นต่ำที่รับซื้อจึงจะสามารถรับบริการจัดส่งได้ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเกษมชัยฟู๊ดจึงร่วมมือกับ DHL eCommerce เพิ่มทางเลือกใหม่ด้วยการจัดส่งไข่สดตรงจากฟาร์มผ่านเครือข่ายการจัดส่งทั่วประเทศของ DHL eCommerce ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง “เกษมชัยฟู๊ดดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ความชำนาญ และความรักในอาชีพของเกษตรกร ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ เกษมชัยฟู๊ดยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์

Read More