Home > บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

KTIS – GGC เซ็นเอ็มโอยูกับ ‘เค็มโปลีส’ จากฟินแลนด์ ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนชานอ้อยเป็นเอทานอลคุณภาพสูง พร้อมพัฒนาสู่โครงการในไบโอคอมเพล็กซ์เฟส 2

กลุ่ม KTIS ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ GGC และเค็มโปลีส ผู้นำเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกจากฟินแลนด์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแปรรูปชานอ้อยเป็นเอทานอลคุณภาพสูง ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อยตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ พร้อมต่อยอดการลงทุนเชิงพาณิชย์ในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เฟส 2 วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชานอ้อย ระหว่าง บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS, บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และเค็มโปลีส จำกัด (Chempolis) จากประเทศฟินแลนด์ นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่าวว่า ตามที่กลุ่ม KTIS และ GGC ได้มีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) โดยในเฟสแรกจะนำน้ำอ้อยมาผลิตเป็นเอทานอล และมีชานอ้อยเป็นผลพลอยได้

Read More

เยาวชน 4 ชาติร่วมถอดบทเรียนถ้ำหลวง ‘สติ-สามัคคี-เข้มแข็ง-เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์’ เสียงสะท้อนจากค่าย AEC มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกันแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS จัดโครงการค่ายเยาวชน ASEAN EXCELLENT CAMP (AEC) ขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างมั่นคง เป็นเยาวชนอาเซียนยุค 4.0” ซึ่งมีเด็กๆ จาก 4 ชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา จำนวน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS ระบุว่า

Read More