Home > บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC)

LPC บริษัทในเครือ LPN ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม

LPN ภูมิใจ เป็นหนึ่งเดียวในบริษัทพัฒนาอสังหาที่บริษัทในเครือได้การรับรองให้เป็น Social Enterprise ย้ำชัดมีแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีด้อยโอกาสที่สอดคล้องแนวคิดกิจการเพื่อสังคมตลอดกว่า 30 ปี สามารถสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างศักดิ์ศรี สร้างความสุขสู่พนักงานกลุ่มนี้กว่าพันรายเชื่อมั่นการเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมของ LPC จะเป็นแนวทางลดปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (จำกัด) มหาชน (LPN) เปิดเผยว่า กว่า 30 ปีของการดำเนินการ LPN มีแนวคิดในแนวทางที่สอดคล้องกับกิจการเพื่อสังคมมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทเป็นทั้งผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” และให้บริการหลังการขายคือการรับบริหารชุมชน ซึ่งรวมถึงการบริการด้านความสะอาดด้วย บริษัทจึงได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ถึงชีวิตของพนักงานบริการความสะอาด ว่าส่วนใหญ่เป็นสตรีด้อยโอกาสในสังคม จึงมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป และเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) ในปี 2554 ต่อมาเมื่อภาครัฐมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้เกิดกิจการเพื่อสังคม LPC จึงได้ยื่นขอรับการรับรอง ดังนั้น

Read More