Home > บริษัท ฟูเยี้ยน ทีทีพีจ็อยสต๊อก คอมพานี (Phu Yen TTP Joint Stock Company)

BGRIM ลงนามแล้ว สัญญาซื้อขายหุ้นโชลาร์เวียดนาม 257 เมกะวัตต์

BGRIM เดินสายลงทุนเวียดนาม ล่าสุดส่งบริษัทย่อยลงนามสัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ขนาด 257 เมกะวัตต์ มูลค่าซื้อขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรวมจำนวน 35.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาซื้อขายไฟถึง 20 ปี กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่ 30 มิถุนายน 62 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ระบุว่า ตามที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าลงทุนโดยบริษัทย่อยในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 257 เมกะวัตต์ นั้น ล่าสุด วันที่ 16

Read More