Home > นวีนสุดา กระบวนรัตน์

“โคคา-โคล่า” ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “โค้ก ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” เป็นปีที่ 3

“โคคา-โคล่า” ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “โค้ก ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” เป็นปีที่ 3 จับมือ 7 พันธมิตรรีเทลและรีไซเคิล สร้างกลไกการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เสริมแกร่งด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้นและจุดรับวัสดุรีไซเคิลที่ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภค พร้อมโอกาสลุ้นรางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท! กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ แทรชลัคกี้ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” เป็นปีที่ 3 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างระบบกลไกจัดการขยะแบบครบวงจร ผ่านการขยายเครือข่ายพันธมิตรรีเทลและรีไซเคิลรวม

Read More