Home > นพดล ปิ่นสุภา

ปตท. จับมือ โออาร์ เปิดตัว Swap & Go สถานีสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่เพื่อสังคมเมือง

Swap & Go ธุรกิจให้บริการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมเปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ 22 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ นำร่องตีตลาดกลุ่ม “ไรเดอร์” รับ-ส่งของเดลิเวอรี่ ให้สลับแบตไว ไปได้เร็ว สร้างต้นแบบนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และนางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด ร่วมเปิดตัว “สวอพ แอนด์ โก” (Swap & Go) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน

Read More