Home > ธุรกิจไฟฟ้า

บ้านปู เพาเวอร์เผยผลประกอบการ Q1/64 กำไรมั่นคง พร้อมขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2564 ด้วยกำไรสุทธิ 1,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทย ที่มีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงที่อัตราร้อยละ 83 และร้อยละ 85 ตามลำดับ แม้ในไตรมาสนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีจะหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตที่ 2 ตามแผนก็ตาม รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ทั้ง 3

Read More

WHAUP ปลดล็อกครึ่งปีหลังธุรกิจฟื้น เดินเกมบุกโปรเจกต์น้ำ – ไฟต่อเนื่อง

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2563 มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,282 ล้านบาท กำไรสุทธิ 361 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานปกติ 397 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากการจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามแผน ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้าน CEO “นิพนธ์ บุญเดชานันทน์” มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจฟื้นตัวได้อานิสงส์ภัยแล้งคลี่คลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ หนุนยอดการใช้น้ำ และไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามเป้าที่วางไว้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ

Read More

บ้านปูฯ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2561 โตแกร่ง เดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

บ้านปูฯ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2561 โตแกร่ง เดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก เน้นจุดแข็งการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมาย มีรายได้จากการขายรวม 965 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31,816 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 245 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,078 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 โดยมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 310 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10,221 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิรวม 76 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,506 ล้านบาท) โดยหากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมรายการอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว

Read More