Home > ซีแพ็ค

CPAC BIM ผลักดันนวัตกรรมก่อสร้างหนุนวงการแพทย์ ตอบโจทย์ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

CPAC BIM ผลักดันนวัตกรรมก่อสร้างหนุนวงการแพทย์ ชูโซลูชั่นห้องแยกและควบคุมเชื้อ ตอบโจทย์ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 กำลังสร้างความกังวลให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าครั้งแรก การแก้ปัญหาแบบทันสถานการณ์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทั้งภาครัฐและวงการแพทย์ต้องเร่งแก้ ไม่เว้นแม้แต่ภาคเอกชนที่พร้อมสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมมาช่วยรับมือ ทำให้ CPAC ผู้นำด้านโซลูชั่นการก่อสร้าง ได้นำเทคโนโลยี Digital Construction พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาเป็น Medical Solution by CPAC BIM โซลูชั่นห้องแยกและควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อตอบโจทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดครั้งนี้ วีรกร สายเทพ CPAC BIM Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เปิดเผยว่า จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน CPAC BIM ได้พัฒนาต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาด้าน Medical Solution เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งปัญหานี้ต้องลงมือทำทันที เราจึงนำเอาศักยภาพของเราที่มีในหลายด้านมาต่อยอดช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุข ภายใต้เงื่อนไขการทำงาน Speed with Good Enough Quality

Read More