Home > ชนาสิญจ์ สัจจเทพ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก พรอนโต้ เปลี่ยนจอหนังไม่ใช้แล้วเป็น กระเป๋าเทรนด์รักษ์โลก

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก พรอนโต้ เปลี่ยนจอหนังไม่ใช้แล้วเป็น กระเป๋าเทรนด์รักษ์โลก “I am Reborn from Screen” เวอร์ชั่น 2 สร้างมูลค่าเพิ่มช่วยลดขยะ เปิดพรีออเดอร์ 1 พ.ย.นี้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด “Care for ENVIRONMENT” ผ่านโครงการ “Green Cinema” โรงหนังรักษ์โลก ซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยกและการแปรรูป เพิ่มมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินการจัดการปัญหาขยะภายในองค์กรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy

Read More