Home > จูเลียน กอร์แมน

ล้ำไปอีกขั้น ทรู ผนึก GSMA … สู่เทเลคอม-เทคคอมปานี รายแรกในไทย!

ล้ำไปอีกขั้น… สู่เทเลคอม-เทคคอมปานี รายแรกในไทย! ทรู ผนึก สมาคมจีเอสเอ็ม พัฒนา Mobile Network Open APIs มาตรฐานโลก ร่วมกับเหล่าพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือระดับโลก พลิกโฉมระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมปูทางสร้างรายได้ใหม่ธุรกิจโทรคมนาคม ทรู ตอกย้ำวิสัยทัศน์บริษัท โทรคมนาคม-เทคโนโลยี ประกาศความร่วมมือกับ สมาคมจีเอสเอ็ม (GSM Association หรือ GSMA) ขึ้นแท่นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย ที่เป็นพันธมิตร GSMA Open Gateway พัฒนา API เครือข่ายแบบเปิด หรือ Mobile Network Open APIs ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย 31 รายทั่วโลก เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงและโต้ตอบกับฟังก์ชันและข้อมูลของเครือข่ายทรูได้แบบเรียลไทม์ผ่าน Open APIs มาตรฐานโลก ชูศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล ยกระดับความสามารถของเครือข่ายก้าวล้ำไปอีกขั้น พร้อมต่อยอดนวัตกรรมบริการดิจิทัลอีกหลากหลาย ที่จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ใหม่ของธุรกิจโทรคมนาคม สนับสนุนองค์กรธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนปูทางความร่วมมือในการทำงานและร่วมพัฒนาบริการดิจิทัล

Read More