Home > ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้รพ.สนาม-วัด-กลุ่มเปราะบาง ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

เป็นที่รับทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของคนไทย การติดเชื้อเกิดขึ้นได้กับทุกคนและในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งวัดที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่คู่กับชุมชนและสังคมมาช้านาน ต่างก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซีพี ออลล์ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซีพี

Read More