Home > คราฟท์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขันรายการ Reality Show “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยสู่สากล ประจำปี 2564 เฟ้นหาสุดยอดทีมออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานผ่านรายการ Reality Show “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี ชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมรายการในรูปแบบทีม (ทีมละ 3 คน) เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ในรายการ Reality Show แห่งการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ได้ความรู้ พร้อมแจ้งเกิด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2564 รายการ “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” เป็นการสนับสนุนและพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและเวทีหัตถกรรมโลก เน้นการสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูช่าง และกูรูด้านงานศิลปหัตถกรรมทั้งผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยโจทย์ในปี 2564 จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมประเภทงานจักสาน ผ่านรูปแบบรายการโทรทัศน์ Reality

Read More

หน้ากากผ้าบาราโหม-ปัตตานียอดพุ่ง ช่วยแรงงานกลับจากมาเลเซียมีรายได้

เครือข่ายวิจัย สกสว. ปัตตานี กลุ่มบาราโหมบาร์ซา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงโควิด-19 ชักชวนแรงงานที่กลับจากมาเลเซียทำหน้ากากผ้าลวดลายมลายู สร้างรายได้ตกเดือนละ 1.2 แสนบาท ยอดซื้อส่วนใหญ่มาจาก กทม. เพราะเป็นงานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร นางฟารีดา กล้าณรงค์ หัวหน้ากลุ่มบาราโหมบาร์ซา และวิทยากรศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานี ในฐานะเครือข่ายวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการ “วิจัยและพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบจังหวัดชายแดนใต้สู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้” เปิดเผยว่า ตนได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้แนวคิดการนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนงานหัตถกรรม จากที่ทำผ้าบาติกด้วยบล๊อกไม้โดยประยุกต์เอามรดกทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบาราโหม มาสร้างจุดเด่นในการสืบสานศิลปวัฒธรรมให้ลูกหลานของชุมชนและเผยแพร่แก่สังคม ด้วยการทำหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน โดยด้านนอกใช้ผ้าฝ้ายพิมพ์ลวดลายเครื่องถ้วยชามโบราณที่ขุดพบในพื้นที่แล้วนำมาทำบล็อกไม้ ด้านในเป็นผ้ามัสลินหรือผ้าสาลู ซึ่งขั้นตอนการทำได้ศึกษาเปิดดูจากอินเตอร์เน็ต ล่าสุดกลุ่มบาราโหมบาร์ซาได้จัดทำ “ลือปัสบาติก” ที่มีความพิเศษจากที่อื่นด้วยลวดลายคงความเป็นอัตลักษณ์ของปัตตานี ใช้สี 4 ราชินีในตำนานของชาวปาตานี การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร สินค้าสะดวกต่อการพกพา โดยในคอลเลคชั่นใหม่ของบาราโหมบาร์ขณะนี้เน้นผ้าบาติกวัยรุ่น ใน 1 เซต ราคา 450 บาท ประกอบด้วยผ้าลือปัสเพจ (ผ้าอเนกประสงค์ ใช้เป็นผ้าคลุมศีรษะหรือผ้าพันคอ) กระเป๋าใส่ผ้าลือปัน และหน้ากากป้องกันโรค ซึ่งผ้าเซตดังกล่าวได้ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะบนพื้นผ้าบาติกพิมพ์ลายด้วยบล๊อกไม้แห่งปัตตานี โดดเด่นด้วยลวดลายประวัติศาสตร์สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย

Read More