Home > คนอร์คู่ซุปคู่จานโปรด

‘‘คนอร์’ ใส่ใจสุขภาพคนไทย ส่งแคมเปญ “คนอร์คู่ซุปคู่จานโปรด” ชูคนอร์ซุปก้อน ตัวช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

‘‘คนอร์’ ใส่ใจสุขภาพคนไทย ส่งแคมเปญ “คนอร์คู่ซุปคู่จานโปรด” กระตุ้นการบริโภคซุป เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้คนไทยในทุกมื้อ ชูคนอร์ซุปก้อน ตัวช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ช่วยลดขั้นตอน สะดวกสบาย อร่อยกลมกล่อมได้ในทุกมื้อ เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ตรา ‘คนอร์’ ภายใต้ “ยูนิลีเวอร์” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโภชนาการที่ดีผ่านการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จัดแคมเปญ “คนอร์คู่ซุปคู่จานโปรด” ชวนคนไทยหันมารับประทานจานหลักคู่กับซุปไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารแต่ละมื้อ ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์คนอร์ซุปก้อนจะเป็นตัวช่วยให้การทำซุปมีขั้นตอนการทำที่ง่าย สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งยังปรุงซุปได้หลากหลายเมนู กระตุ้นการบริโภคซุปในสังคมไทย เพื่อสร้างคุณค่าทางโภชนาการในมื้ออาหารประจำวันให้มากยิ่งขึ้น ตอบรับกับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการปรุงและรับประทานอาหาร ที่อยากจะเพิ่มความหลากหลายในมื้ออาหารและมีสุขภาพดีจากโภชนาการที่ครบถ้วน นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม รองประธานกรรมการบริหารการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นในการทำความเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกเสมอมา เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรา ‘คนอร์’ ให้ตอบสนองความต้องการทั้งในแง่รสชาติและโภชนาการมานานกว่า 40 ปี เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารให้ครบมื้อและครบคุณค่าทางสารอาหารด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจากคนอร์ ที่สามารถปรุงได้หลากหลายเมนู ซึ่งรวมไปถึงเมนูซุปที่นับเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อย่างไรก็ตาม

Read More