Home > คงฤทธิ์ จันทริก

TILOG-LOGISTIX 2023 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไทย ชมนวัตกรรมใหม่ของวงการโลจิสติกส์จาก 415 แบรนด์ 25 ประเทศ

TILOG-LOGISTIX 2023 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไทย ชมนวัตกรรมใหม่ของวงการโลจิสติกส์จาก 415 แบรนด์ 25 ประเทศ 17-19 สิงหาคมนี้ ที่ไบเทค กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยด้วยโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ระหว่าง 17-19 สิงหาคม 2566 ดึงผู้ประกอบการ 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมกิจกรรมเสริมองค์ความรู้และสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คาดผู้เข้าชมงานปีนี้กว่า 9,000 ราย ตั้งเป้ามูลค่าเจรจาทางธุรกิจกว่า 4,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index : LPI) จากธนาคารโลก ให้อยู่อันดับที่ 34 จาก

Read More