วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Home > PR News > เปิดโลกปฏิบัติงาน…ตะลุยฟาร์มกำแพงเพชร กับ PIM PRESS TOUR ครั้งที่ 2

เปิดโลกปฏิบัติงาน…ตะลุยฟาร์มกำแพงเพชร กับ PIM PRESS TOUR ครั้งที่ 2

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.
ซีพี ออลล์ ร่วมกับคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมฟาร์ม กำแพงเพชร (PIM Press Tour) ครั้งที่ 2 ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 14–15 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

โดยการเชิญสื่อมวลชน เข้าชมนวัตกรรมทางด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM และ รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกร โดยมีการสาธิตการปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา โดยใช้รถปักดำซึ่งเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร รวมถึงการเพาะต้นกล้าด้วยดินที่มีคุณภาพในแบบเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณนพดล แสนโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เป็นผู้บรรยาย ให้บรรดาสื่อมวลชนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ในการทำเกษตรแนวใหม่มากยิ่งขึ้น

และกิจกรรมถัดมาเป็นการเข้าชมฟาร์มกำแพงเพชร สถานที่ตัวอย่างสำหรับ การบูรณาการในการใช้พื้นที่ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า ด้วยการ ปลูกข้าว เลี้ยงปลา รวมถึงการปลูกต้นปาล์มในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษจาก บรรดาคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรมากมายหลายท่าน อาทิ ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณขุนศรี ทองย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณเกรียงไกร อังอำนวยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้เกษตรทันสมัย ที่เน้นในเรื่องของ “ข้าว ปลา ปาล์ม” ซึ่งโดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่มีความแปลกใหม่ ที่เกิดขึ้นทางด้านเกษตรของไทย จึงทำให้คณะสื่อมวลชนให้ความสนใจในหัวข้อนี้เป็นอย่างมาก พร้อมการเก็บประเด็นความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอข่าวต่อไป

ดังนั้น การจัดโครงการ PIM Press Tour ครั้งนี้ จึงถือเป็นโครงการดีๆ ที่สื่อมวลชนจะได้รับความรู้ด้านการเกษตรแนวใหม่ รวมถึงได้ทราบถึงความพร้อมในการเปิดหลักสูตรของคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
ที่เน้นในเรื่องระบบการเรียนการสอนที่สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุคย์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

ขอบพระคุณค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
โทรศัพท์ 02 832 0200 ถึง 14
อีเมล์ : prpim@pim.ac.th
www.pim.ac.th