วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > PR News > เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล หนุนเอสเอ็มอี สินค้าผักและผลไม้ เตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล หนุนเอสเอ็มอี สินค้าผักและผลไม้ เตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP

 
อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าผักและผลไม้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  แถลงข่าวความร่วมมือ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” ซึ่งจัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้