วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > New&Trend > ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ชูบทบาทผู้นำวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้นำ FMCG ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์ ประกาศแต่งตั้ง นายอันชุล อะซาวา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รับผิดชอบการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องทางการเงิน และการดำเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร เพิ่มขีดศักยภาพบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งโดยรวมขององค์กร โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกประสิทธิภาพสูงด้านธุรกิจที่่ยั่งยืน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดของประเทศไทย นอกจากนั้น นายอันชุล ยังจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการทำงานทั่วโลกมาต่อยอดความสำเร็จให้กับบริษัทต่อไป

นายอันชุล มีประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นกับยูนิลีเวอร์มากว่า 29 ปี ครอบคลุมด้านการตลาด การขาย อีคอมเมิร์ซ และการบริหารจัดการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก โดยมีผลงานในการขับเคลื่อนผลประกอบการ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และสร้างความสามารถในการทำกำไรด้วยกลยุทธ์ที่เฉียบคม นวัตกรรม การพัฒนาตลาด และการบริหารจัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง ตอกย้ำความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ นายอันชุลยังมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อผนวกกับความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากร จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ยูนิลีเวอร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี

นายอันชุล อะซาวา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับตำแหน่งนี้ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวและการพัฒนาทางธุรกิจมากมาย ผมยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่มีความหมาย เราจะร่วมกันยกระดับองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น เราตระหนักดีว่าทุกๆ การตัดสินใจ ทุกๆ นวัตกรรม และทุก ๆ ความสัมพันธ์ที่เราสร้าง จะไม่เพียงสะท้อนถึงวัฒนธรรมภายในองค์กร แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับวิถีชีวิตของผู้บริโภค ลูกค้า และชุมชนที่เราดูแลอีกด้วย”

นายอันชุล เริ่มต้นการทำงานกับยูนิลีเวอร์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับทีมลูกค้าสัมพันธ์ระดับโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการประจำภาคตะวันออกของอินเดียในปี พ.ศ. 2550 โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและพลิกโฉมช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ชนบทผ่านโครงการ “Shakti” ซึ่งช่วยให้ผู้หญิงในชุมชนห่างไกลสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 นายอันชุลได้รับตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียใต้ รองประธานบริหารประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และรองประธานบริหารระดับโลกของแบรนด์ Radiant โดยมีส่วนสำคัญในการริเริ่มโครงการพลิกโฉมพอร์ตฟอลิโอให้พร้อมตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในระยะยาว อาทิ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า Surf Excel Easywash การเปิดตัวผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ำ และการปรับตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ Radiant

ในปี พ.ศ. 2558 นายอันชุลย้ายไปดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนประจำทวีปยุโรป ดูแลธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป สามปีต่อมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานระดับโลกฝ่ายดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนสำหรับกลุ่มลูกค้ามืออาชีพ และในบทบาทหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจ นายอันชุลได้ช่วยสร้างสรรค์โปรแกรมและศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งองค์กรด้านกลยุทธ์และการวางแผนลูกค้าสัมพันธ์ในช่วงปีที่ผ่านมา

“ผมมีภรรยาชื่อชิลปี เรามีลูกสาวสองคน คือ วาณี อายุ 25 ปี และ ดิยา อายุ 19 ปี พวกเราตั้งตารอคอยที่จะได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยที่สวยงามแห่งนี้” นายอันชุล กล่าวเสริม