วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > New&Trend > RML แต่งตั้ง CFO คนใหม่ ‘สรพงษ์ มาเมือง’ พร้อมจัดทัพแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสริมแกร่งธุรกิจ

RML แต่งตั้ง CFO คนใหม่ ‘สรพงษ์ มาเมือง’ พร้อมจัดทัพแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสริมแกร่งธุรกิจ

RML แต่งตั้ง CFO คนใหม่ ‘สรพงษ์ มาเมือง’ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.67 พร้อมจัดทัพแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม เสริมแกร่งธุรกิจ

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายสรพงษ์ มาเมือง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 พร้อมแต่งตั้งนายสัมพันธ์ อรัญนารถ และนางสาวเจนีตา ชอบตวงทอง นั่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

นายสรพงษ์ จะรับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงินและการบัญชีทั้งหมดของ RML โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทฯ และรักษางบดุลที่มั่นคง มุ่งเน้นการวางแผนการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนการดำเนินงาน

เบร็นตัน มอเรลโล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RML กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศแต่งตั้งคุณสรพงษ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินคนใหม่ ด้วยประสบการณ์ทางการเงินและบัญชีที่แข็งแกร่งของเขา ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณสรพงษ์จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในทีมผู้บริหารของ RML แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเช่าที่ดินระยะยาวที่ให้เพิ่มเป็น 99 ปี และเปิดทางให้ต่างชาติถือครองคอนโดฯ ไม่เกิน 75% ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจอสังหาฯ และ RML”

นายสรพงษ์ มีประสบการณ์มากมายจากการทำงานในธนาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ความเชี่ยวชาญของเขาครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การดูแลนักลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์ ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6-7/2567 เมื่อวันที่ 2 และ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนางสาวเจนีตา ชอบตวงทอง และนายสัมพันธ์ อรัญนารถ

ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้ง RML จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้้

1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวเจนีตา ชอบตวงทอง กรรมการตรวจสอบ

3. นายสัมพันธ์ อรัญนารถ กรรมการตรวจสอบ

สำหรับการจัดตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินรวมถึงการเพิ่มกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้โครงสร้างทั้งในส่วนของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของ RML มีความแข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน