วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > PR News > พานาโซนิค เอเนอร์จี จับมือ ซีพี ออลล์ จัดตั้งจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว เพื่อนำกลับมารีไซเคิล รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

พานาโซนิค เอเนอร์จี จับมือ ซีพี ออลล์ จัดตั้งจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว เพื่อนำกลับมารีไซเคิล รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

มร. ทาคุยะ ทานิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดตั้งจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection Box) ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ครบ 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย รับวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อแสดงเจตน์จำนงค์ขององค์กรร่วมกันในการตระหนักเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินโครงการรีไซเคิลถ่านไฟฉายพานาโซนิคที่ใช้แล้วด้วยการรับคืนถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ให้เกิดมูลค่าใหม่ในระบบเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดปัญหาของจำนวนถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจำนวนมากที่มักถูกทิ้งหรือทำลายโดยการฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ในการฝังกลบนั้นมีจำกัด ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังสอดคล้องกับแนวทางของกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2024 นี้ ที่สหประชาชาติ (UN) ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผืนดิน และความแห้งแล้ง (land restoration, desertification and drought resilience) ภายใต้แนวคิด “Our Land. Our Future. We are #GenerationRestoration.”

โดยคาดว่าจากการตั้งจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายครบ 1,000 จุด จะสามารถนำถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 ก้อนต่อปี

ด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1.Green Store & Building, 2.Green Packaging, 3.Green Logistics และ 4.Green Living ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะเน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ชุมชน สังคม

ทั้งนี้โครงการ “จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ไม่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างบมจ.ซีพี ออลล์ และ พานาโซนิค เอเนอร์จี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและโลกอย่างยั่งยืน ในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อถ่านไฟฉายเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในบริเวณมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแผนดำเนินงานในการกระจายจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection Box) ณ เซเว่น อีเลฟเว่น ครบ 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยนำถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะ เพื่ออนาคตในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานองค์กรของ ซีพี ออลล์ “Giving & Sharing” และ “Panasonic GREEN IMPACT” ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”