วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
Home > New&Trend > เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผนึก กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น หนุนใช้พลังงานสะอาด ผ่าน “โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผนึก กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น หนุนใช้พลังงานสะอาด ผ่าน “โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น หนุนใช้พลังงานสะอาด ผ่าน “โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema” ด้วยการส่งหนังออนไลน์แทนการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กับ โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema ภายใต้แนวคิด “Care for ENVIRONMENT ล่าสุดร่วมกับ บริษัท กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น จำกัด เปลี่ยนการส่งภาพยนตร์ที่ฉายในระบบดิจิทัล (Digital Cinema Package) หรือ DCP มาใช้ระบบส่งหนังออนไลน์เพื่อฉายผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ของเอไอเอส แทนการขนส่งคอนเทนต์ภาพยนตร์ทางรถยนต์ ซึ่งต้องใช้น้ำมันเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลดขั้นตอนการส่งไฟล์ ประหยัดเวลาและการใช้ไฟฟ้า

 นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือ จาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมสนับสนุน โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนขั้นตอนการส่งสื่อภาพยนตร์เพื่อฉายในระบบดิจิทัล (Digital Cinema Package) หรือ DCP เป็นการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ของเอไอเอส ส่งตรงไปยังโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีกว่า 180 สาขา เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากระบบขนส่งคอนเทนท์ภาพยนตร์ที่ต้องส่งโดยใช้ยานพาหนะ ไปให้กับสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อจัดฉายให้กับลูกค้า 

ทั้งนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จะเริ่มจัดส่งคอนเทนต์ภาพยนตร์แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2567 ให้กับโรงภาพยนตร์สาขาต่าง ๆ จำนวน 36 สาขา และจะดำเนินการส่งหนังออนไลน์ครบทุกสาขาภายในปี 2567 โดยเป็นการส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Big data ด้วยระบบ Cloud ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่ดีที่สุดและแรงอันดับ 1 ของเอไอเอส ซึ่งใช้เวลาโหลดหนังเพียง 40 นาที ช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้า และจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 600 ตันต่อปี และลดการใช้เวลาในการเดินทางได้มากกว่า 3,000 ชั่วโมงต่อปี

จาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทในเครือ กล่าวว่า การส่งไฟล์ Digital Cinema Package หรือ DCP คือไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Big data ซึ่งเดิมจะส่ง Harddisk ที่บรรจุไฟล์ภาพยนตร์ไปยังโรงภาพยนตร์สาขาต่าง ๆ ทางรถยนต์ ส่วนระบบการส่งหนังออนไลน์จะส่งข้อมูลด้วยระบบ Cloud ของ Gofilex โดยใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่ดีที่สุดและแรงอันดับ 1 ของเอไอเอส ซึ่งจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้พลังงานจากขนส่งโลจิสติกส์ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม, ลดระยะเวลาในการส่ง Content ช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดขั้นตอนในการทำงานของบุคลากร

กันตนา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบรับ โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ดำเนินงานอยู่ ด้วยการต่อยอดขั้นตอนการส่งคอนเทนต์ภาพยนตร์ เพื่อสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดรับกับ โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema อย่างยั่งยืนต่อไป