วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home > PR News > เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้ารางวัลบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จาก Asiamoney

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้ารางวัลบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จาก Asiamoney

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้ารางวัลบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จากผลโหวตของ Asiamoney

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับเลือกให้เป็น “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย (Most Outstanding Company in Thailand) ในประเภทกลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี” ประจำปี 2566 จากแบบสำรวจบริษัทที่โดนเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยนิตยสาร Asiamoney

นางสาวนิภาพร เจียระจารีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของเดลต้า ประเทศไทย เข้ารับรางวัลในฐานะตัวแทนของบริษัท ณ งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ “เดลต้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยจากผลโหวตบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยนิตยสาร Asiamoney ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นจะเติบโตอย่างยั่งยืน เรารู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานด้านการเงินที่ยอมรับถึงความเป็นเลิศของเดลต้าในด้านต่าง ๆ เช่น ผลประกอบการด้านการเงิน ความเป็นเลิศของทีมผู้บริหาร นักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม” นางสาวนิภาพรกล่าว

จากผลโหวตบริษัทที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียของ Asiamoney ประจำปี 2566 ของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ นายธนาคาร และหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือรวมทั้งสิ้นจำนวน 11,225 รายเข้าร่วมลงคะแนน ซึ่งได้มีการสรุปผลในวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการลงคะแนนทั้งหมด 7,653 เสียงสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชีย ผลโหวตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัททั้ง 194 แห่งมีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจและตลาดของตน

Asiamoney เป็นนิตยสารด้านการเงินและตลาดทุนดิจิทัลชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบทบรรณาธิการที่ได้รับความนิยม บทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง และรางวัลต่าง ๆ ที่กำหนดตลาดสำหรับภาคการธนาคารและภาคธุรกิจ โดยการสำรวจบริษัทที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียได้รับการออกแบบมาเพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเป็นเลิศของทีมผู้บริหาร กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และความริเริ่มด้าน CSR

เดลต้า ประเทศไทยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การได้รับคะแนนโหวตสูงสุดสำหรับหมวดหมู่นี้ของประเทศไทยจากนักลงทุนในภูมิภาค เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของพื้นฐานทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของบริษัทกับผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัทด้านการเงินต่าง ๆ