วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
Home > New&Trend > รฟม. จับมือ JPARK เปิดตัว ระบบจอดรถอัจฉริยะ “MRTA Smart Parking”

รฟม. จับมือ JPARK เปิดตัว ระบบจอดรถอัจฉริยะ “MRTA Smart Parking”

รฟม. จับมือ JPARK เปิดโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 10 แห่ง ภายใต้แนวความคิด “Smart Parking Smart Life” ให้บริการที่จอดรถอัจฉริยะ พร้อมปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ Lifestyle สังคมเมืองยุคใหม่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ภายใต้ชื่องาน “Smart parking Smart life”

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการลานจอดรถของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน1) ลานจอดรถสถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ซอยรัชดาภิเษก 6) ลานจอดรถสถานีพระราม 9 ลานจอดรถสถานีสุขุมวิท ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมฯ) ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสถานีสามย่าน

โดย รฟม. ได้นำระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ หรือ “MRTA Smart Parking” เข้ามาติดตั้ง โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการเช่น การเข้า-ออก การบันทึกส่วนลด และการเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน MRTA Parking เพื่อรองรับการใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงลานจอดรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ภายใต้โครงการดังกล่าวยังมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสถานีสามย่าน พร้อมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ตามแนวคิด “Smart Parking Smart Life” และการพัฒนาพื้นที่โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Smart Parking Smart Life” ระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร โดยระบบ “Smart Parking Smart Life” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการที่จอดรถรูปแบบใหม่ที่มีการเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกการเข้า-ออกลานจอดรถการบันทึกส่วนลด และการชำระค่าบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงลาดจอดรถได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

ในขณะที่ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการลานจอดรถได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ลดการติดขัดบริเวณพื้นที่ลาดจอดรถ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่จอดรถตามความต้องการ การออกแบบระบบจราจร การรวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พื้นที่ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ลานจอดรถให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีการจัดปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

โดยโครงการ “MRTA Smart Parking Smart Life” จะให้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการสูง เช่น พื้นที่ลานจอดรถบริเวณระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้คัดเลือกบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการออกแบบระบบที่จอดรถ Smart parking และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 ลานจอดรถ

“ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ MRTA Smart Parking Smart Life ที่เราพัฒนาขึ้นมาจะช่วยให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ และยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการลานจอดให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เพราะในอนาคตลานจอดรถจะไม่ใช่เพียงให้บริการที่จอดรถเท่านั้น แต่จะกลายเป็นแหล่งที่รวม Lifestyle ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย” นายสันติพลกล่าว

ปัจจุบัน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีพื้นที่จอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 11,000 ยูนิต และคาดว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถในเฟสต่อๆ ไป ตามมา