วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > PR News > เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลสำรวจ Corporate Institutional Investor ประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia นิตยสารด้านการลงทุน การธนาคาร และตลาดทุนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการสำรวจความคิดเห็นนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยอ้างอิงจากผลการโหวตของนักลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ นายหน้าซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และนักวิเคราะห์จำนวนกว่า 586 รายที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปีนี้มีบริษัททั้งหมด 39 แห่งจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ และการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายการนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการทางการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในบรรดาบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับทั้งแปดแห่งในประเทศไทย เดลต้า ประเทศไทยได้รับรางวัล ‘Best Annual Report In Thailand’ และได้รับการยกย่องให้เป็น ‘Most Organised Investor Relations’ และ ‘Most Consistent Dividend Policy’ นอกจากนี้ เดลต้า ประเทศไทยยังได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเภท ‘Best Senior Management Investor Relations Support’ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำถึงผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดด้วยการเปิดเผยข้อมูลสำหรับนักลงทุนทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เดลต้า ประเทศไทยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่าย โดยบริษัทมีการเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกๆ ปี พร้อมทั้งการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้นและกลุ่มสถาบันด้านการเงิน